Structural Consulting Support Α.Ε.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Επενδύσεων

Στρατηγικός & Τακτικός Προγραμματισμός Χρηματο-οικονομική Στρατηγική

Κανένα καθημερινό έργο δεν αποτελεί μια αυτοτέλεια.
Ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας και της βαρύτητάς του, η Structural Consulting Support συνεργάζεται μαζί σας προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι εταιρικοί στόχοι, να διαβαθμιστούν και ταξινομηθούν οι εταιρικοί στόχοι στον χρόνο, στην σπουδαιότητα και στις δυνατότητες της εταιρίας.

Περισσότερα …

Διοικητική πληροφόρηση (Reporting)

Για την Structural Consulting Support Διοικητική Πληροφόρηση σημαίνει το αυτονόητο εργαλείο που θα πρέπει να έχει στην διάθεσή της η διοίκηση κάθε εταιρίας προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις. Για το σκοπό αυτό στην SCS πιστεύουμε ότι η διοίκηση κάθε εταιρίας πρέπει να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων και παραμέτρων που την δεδομένη χρονική στιγμή έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει την εταιρική πραγματικότητα.

Περισσότερα …

Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Με την υπηρεσία αυτή βελτιώνεται η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού και εναρμονίζεται το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό.
Η υπηρεσία βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τη λειτουργία του προϋπολογισμού και των προβλέψεων ώστε να αυξήσουν σημαντικά την προσφερόμενη αξία προς τους μετόχους.

Περισσότερα …

Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & Λογιστικών (IAS/IFRS/ US-GAAP)

Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & Διεθνών Λογι-
στικών Προτύπων (IAS/IFRS/US-GAAP).

Στην SCS σας παρέχουμε συνεχή υποστήριξη για την πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ).

Περισσότερα ..

Φοροτεχνική & Λογιστική Παρακολούθηση Υποστήριξη Λογιστηρίου

Για την Structural Consulting Support το λογιστήριό σας, στο οποίο συγκεντρώνεται το αποτέλεσμα όλων των ενεργειών, οφείλει να λειτουργήσει ώστε να υπάρχει έγκυρη, έγκαιρη και δομημένη εσωτερική πληροφόρηση αλλά και να εξασφαλίσει την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την δημιουργία και εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών, την επιλογή καταρτισμένου προσωπικού και την εφαρμογή της εξειδίκευσής μας.

Περισσότερα …

Διεξαγωγή & Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Υποστήριξη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Για την Structural Consulting Support η Μισθοδοσία αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο το οποίο απαιτεί απόλυτη εξειδίκευση και διαφοροποίηση από το γενικότερο πλαίσιο της λογιστικής υποστήριξης. Ιδιαίτερα, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί ανάλογο πλήθος προσωπικού, παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εργασιακών της σχέσεων καθώς και για υπηρεσίες μηχανογραφικής επεξεργασίας της μισθοδοσίας. Η S.C.S ΑΕ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης ανθρωπίνων σχέσεων καθώς και ολοκληρωμένη υπηρεσία μηχανογραφικής διεξαγωγής και παρακολούθησης μισθοδοσίας.

Περισσότερα …

Οργάνωση Πωλήσεων

Η SCS σε συνεργασία με τους πωλητές και τους διοικητές πωλήσεων της επιχείρησής σας αναλαμβάνει την Κατάρτιση και Σχεδιοποίηση της Στρατηγικής Πωλήσεων υλοποιώντας παράλληλα το «άριστο» τμήμα πωλήσεων.

Περισσότερα ….

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Υποστήριξης

Στην Structural Consulting Support παρέχονται Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
& Τεχνολογίες Υποστήριξης

Περισσότερα …

Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Structural Consulting Support παρέχει επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισής του, υλοποιώντας το Integrated Logistics Management (I.L.M), δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα management των χρηματικών πόρων, του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, με στόχο την διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών, από την πρώτη ύλη ως το τελικό προϊόν.

Περισσότερα …

Υπηρεσίες

Η Structural Consulting Support Α.Ε. είναι συμβουλευτική εταιρία η οποία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αποκλειστική δέσμευση στο αποτέλεσμα.

SCS AE
Structural Consulting Support Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Φιλοσοφία μας

Αναλαμβάνουμε και εμβαθύνουμε στις ανάγκες σας, όπως ακριβώς και στις δικές μας.

Εργαζόμαστε μαζί σας με μοναδικό στόχο να σας εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που εσείς χρειάζεστε στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Οι άνθρωποι μας, επαγγελματίες με πολύχρονη και εξειδικευμένη γνώση στο αντικεί μενο τους, λειτουργούν προσανατολισμένο αποκλειστικά στο αποτέλεσμα.

Βλέπουμε την ουσία της δουλειάς μας σαν ένα ολοκληρωμένο κύκλο βαθιάς γνώσης, αποτελέσματος και εμπιστοσύνης.

Η Structural Consulting Support Α.Ε. είναι συμβουλευτική εταιρία η οποία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αποκλειστική δέσμευση στο αποτέλεσμα.

Η SCS ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 σαν μια συνεργασία και επεκτείνεται συνεχώς στην Ελλάδα, επενδύοντας κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και συστήματα.

Στηριζόμενοι στην κορυφαία εξειδίκευση των στελεχών μας δεν αρκούμαστε μόνο στην απλή διάγνωση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης.

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τον Φορολογικό Νόμο κάθε επιχείρηση θα πρέπει να συνεργάζεται μόνο με πιστοποιημένες λογιστικές – φοροτεχνικές εταιρίες και γραφεία.

Η οργανωμένη διαχείριση των οικονομικών δεδομένωντων Ελληνικών εταιριών απαιτείται επίσημα από το Ελληνικό Κράτος ώστε να τηρηθούν πρότυπα σχετικά με τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες και διαδικασίες.

Η SCS δομημένη πάνω σε σύγχρονες διαδικασίες πολλά έτη τώρα, υποδέχεται έτοιμη τις νέες προκλήσεις και στέκεται δίπλα σας ως συνεργάτης σας σε οικονομικά λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.