Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναλαμβάνουμε και εμβαθύνουμε στις ανάγκες σας, όπως ακριβώς και στις δικές μας.

Εργαζόμαστε μαζί σας με μοναδικό στόχο να σας εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που εσείς χρειάζεστε στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Οι άνθρωποι μας, επαγγελματίες με πολύχρονη και εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο τους, λειτουργούν προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο αποτέλεσμα.

Βλέπουμε την ουσία της δουλειάς μας σαν ένα ολοκληρωμένο κύκλο βαθιάς γνώσης, αποτελέσματος και εμπιστοσύνης.

SCS AE

Η SCS ΑΕ είναι μία εταιρία συμβουλευτική η οποία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αποκλειστική δέσμευση στο αποτέλεσμα.

Η SCS ΑΕ ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 σαν μία συνεργασία και επεκτείνεται συνεχώς στην Ελλάδα, επενδύοντας κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και συστήματα. Λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία από το 2001.

Αναλαμβάνουμε και εμβαθύνουμε στις ανάγκες σας, όπως ακριβώς και στις δικές μας.

Εργαζόμαστε μαζί σας με μοναδικό στόχο να σας εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που εσείς χρειάζεστε στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Οι άνθρωποι μας, επαγγελματίες με πολύχρονη και εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο τους, λειτουργούν προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο αποτέλεσμα.

Βλέπουμε την ουσία της δουλειάς μας σαν ένα ολοκληρωμένο κύκλο βαθιάς γνώσης, αποτελέσματος και εμπιστοσύνης.

Στηριζόμενοι στην κορυφαία εξειδίκευση των στελεχών μας δεν αρκούμαστε μόνο στην απλή διάγνωση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης.

H Structural Consulting Support μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας αντιμετώπιζοντας τις πρόκλησεις που αντιμετωπίζετε.

 

Ο τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης :

  • Ο πελάτης αναζητεί λύσεις σε συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι μια μελέτη στο πως θα μπορούσε αυτό να λυθεί
  • Δεν υπάρχουν προκατασκευασμένες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα
  • Η λύση πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία για τον πελάτη
  • Η καλύτερη λύση μπορεί να βρεθεί μόνο με την ενεργή συμμετοχή του πελάτη και την πλήρη εμπλοκή του στην συνολική προσπάθεια
  • Εμπιστευόμαστε την μεθοδολογία διοίκησης «αξίας της ιδιοκτησίας» η οποία βασίζεται στην έννοια της συνολικής απόδοσης για τον μέτοχο
  • Ξεκαθαρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη και καθορίζουμε το ρόλο της SCS
  • Εγκαθιστούμε συνεχή επικοινωνία με την διοίκηση του πελάτη ώστε κάθε βήμα να συμφωνείται και να είναι αποδεκτό απο κοινού
  • Δεσμευόμαστε με καταλυκτικές ημερομηνίες και αμοιβαία αποδεκτούς προϋπολογισμούς
  • Υλοποίηση της προταθείσας λύσης
  • Διασφαλίζουμε ότι στην ποιότητα της εργασίας δεν γίνεται κανένας συμβιβασμός

Η Φιλοσοφία μας

Αναλαμβάνουμε και εμβαθύνουμε στις ανάγκες σας,όπως ακριβώς και στις δικές μας.

Εργαζόμαστε μαζί σας με μοναδικό στόχο να σας εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που εσείς χρειάζεστε στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Οι άνθρωποι μας, επαγγελματίες με πολύχρονη και εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο τους, λειτουργούν προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο αποτέλεσμα.

Βλέπουμε την ουσία της δουλειάς μας σαν ένα ολοκληρωμένο κύκλο βαθιάς γνώσης, αποτελέσματος και εμπιστοσύνης.

Η αποστολή μας

Η αποστολή της SCS είναι η ενεργός συμμετοχή στο επιχειρείν και στην επιδίωξη του αποτελέσματος:

• Ανάπτυξη
• Κερδοφορία
• Απόδοση στους μετόχους

Στηριζόμενοι στην κορυφαία εξειδίκευση των στελεχών μας δεν αρκούμαστε μόνο στην απλή διάγνωση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης.

Οι Αρχές μας

Για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, ενεργούμε σύμφωνα με τις ακόλουθες αξίες:

• Αξιοπιστία
• Τιμιότητα
• Συνέπεια
• Εμπιστευτικότητα
• Ρεαλισμός
• Σαφήνεια
• Αντικειμενικότητα