Στην Structural Consulting Support παρέχονται σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως:
 • Διαχείριση εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Αποτιμήσεις εταιριών
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου
 • Διαδικασίες εσωτερικού κανονισμού και ελέγχου
 • Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Μέτρηση απόδοσης
 • Διοίκηση χρόνου κόστους και ποιότητας
 • Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών συστημάτων
 • Περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας
 • Συστήματα διαχείρησης προσωπικού και αμοιβών
 • Προγράμματα υποκίνησης και κινήτρων