Οι προμήθειες, η αποθήκευση και η διανομή των προϊόντων, συμμετέχουν καθοριστικά στην διαμόρφωση του τελικού κόστους παράδοσης στον πελάτη.

Η Structural Consulting Support παρέχει επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισής του, υλοποιώντας το Integrated Logistics Management (I.L.M), δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα management των χρηματικών πόρων, του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, με στόχο την διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών, από την πρώτη ύλη ως το τελικό προϊόν, στην κατάλληλη:

  • Ποσότητα
  • Ποιότητα
  • Τόπο
  • Χρόνο
  • Με το χαμηλότερο δυνατό κόστος